شریعتی شمالی ، خیابان شهید شهرام زلفی (ماهان) ، کوچه شهید داود خان محمدی ، کوچه شهید ابوالفضل سلطانی ، پلاک ۱۴ ، طبقه سوم ، واحد ۵